Disclaimer

YourVitality heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. YourVitality kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan YourVitality niet instaan.

YourVitality verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door YourVitality worden onderhouden. Hoewel YourVitality uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Je kunt er van op aan dat YourVitality alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. YourVitality kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.